ingilizce cümleler             

Never Cümleleri


never cümleleri"Never" belirteci Türkçedeki karşılığı ile "asla" demektir; yerine gore "hiç" anlamına da gelebilir. Dilbilgisi olarak olumlu cümlelerde kullanılır, ama - anlaşılacağı üzere - anlam olarak olumsuzdur.
Aşağıda konuya ilişlin yeterli ve destekleyici örnek never cümleleri bulunmaktadır:

I don't know Ahmet. I never heard of him. --> Ahmet'i tanımıyorum. Onu hiç duymadım.

I never forget a face. --> Bir yüzü asla unutmam.

Ayşe will never forgive Fatma for that. --> Ayşe bunun için Fatma'yı asla affetmeyecek.

There will never be another Charlie Chaplin. --> Asla başka bir Charlie Chaplin olmayacak.

It's never too late to apologize. --> Özür dilemek için asla geç değil.

Never before I had so much money. --> Önceden asla bu kadar çok param olmadı.

Ali is always so. Never mind him! --> Ali daima böyledir. Ona aldıma!

We should never have done that. --> Asla bunu yapmamalıydık.
You must never forget that. --> Bunu asla unutmamalısın.

It would never have occurred to me. --> Bu asla benim başıma gelmemeliydi.

Never add water to this product. --> Bu ürüne asla su eklemeyin.

Mehmet and Ahmet are never going to know truth. --> Mehmet ve Ahmet asla gerçeği bilmeyecekler.

We never see each other anyway. --> Birbirimizi asla hiçbir şekilde görmeyiz.

Ayşe could talk all night long, but Fatma will never change her mind. --> Ayşe gece boyu konuşsa bile Fatma fikrini değiştirmeyecektir.

You must never forget that. --> Bun asla unutmamalısın.

I never want to see you again! --> Seni bir daha (yine) asla görmek istemiyorum.

You've never tried to do that. --> Bunu yapmayı hiç denemedin bile.

Who is that girl? I've never seen such a beautiful girl! --> Bu kız kim? Hiç bu kadar güzel bir kız görmemiştim!

I had never seen him looking so cheerful. --> Onu hiç bu kadar neşeli görmemiştim.

Bu sayfayı inceleyen takipçilerimiz,

sayfalarımızı da incelediler.

Kendinizi geliştirmek için

Tanıtma Cümleleri


Neither Cümleleri


Olgu Cümleleri


Veda Cümleleri


Such That Cümleleri


İçerik Cümleleri


The Cümleleri


Benzetme Cümleleri


Problem Cümleleri


Used To Cümleleri


Telkin Cümleleri


Vatan Cümleleri


sayfalarımızı da incelemenizi tavsiye ederiz.